Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

O 218/57 Os-2465/14 , Stran 1643
O 218/57 Os-2465/14
Pri tukajšnjem sodišču je v teku postopek dodatnega dedovanja po dne 5. 10. 1957 umrlem Jožetu Beribak, rojen dne 17. 3. 1882, nazadnje stanujoč Krška vas 10, Krška vas. Ker sodišču niso znani vsi zapustnikovi dediči, poziva vse tiste, ki menijo, da imajo pravico do zapuščine, da se v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče postopek dedovanja pozneje najdenega premoženja zapustnika Jožeta Beribaka nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 21. 4. 2014