Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

D 247/2013 Os-2488/14 , Stran 1643
D 247/2013 Os-2488/14
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pokojnem Centrih Stanislavu, rojenem 26. 4. 1930, nazadnje stalno stanujočem Bistrica 14, Lesično, umrlem dne 23. 6. 2013, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 17. 4. 2014, sklenilo: Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Stanislavu Centrihu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem Stanislavu Centrihu, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojnem Stanislavu Centrihu, se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča. Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarjah pri Jelšah dne 17. 4. 2014