Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

N 4/2013 Os-2819/14 , Stran 1643
N 4/2013 Os-2819/14
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je po okrajni sodnici Tanji Dolar Božič v nepravdni zadevi predlagatelja Miro Cvahte, Koble 8, Loče, ki ga zastopa Velimir Cugmas, odvetnik v Slovenskih Konjicah, zoper nasprotno udeleženko Sonjo Rumež, Ruška cesta 3, Maribor, zaradi delitve solastnine, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju: ZNP), dne 5. 6. 2014 sklenilo: za začasnega zastopnika nasprotne udeleženke Sonje Rumež se postavi Tomaž Germ, odvetnik v Celju, Prešernova ulica 27. Začasni zastopnik bo zastopal nasprotno udeleženko vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah dne 13. 6. 2014