Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

IV P 974/2013 Os-2268/14 , Stran 1643
IV P 974/2013 Os-2268/14
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici - svétnici Lidiji Križman, v pravdni zadevi tožeče stranke Alina Kukhar, Mlinska 30, Maribor, začasno prebivališče Ruška cesta 9, Maribor, zoper toženo stranko Vanja Žuraj, Ruška cesta 71, Maribor, zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, sklenilo: Toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Robert Pungerl, Trg Leona Štuklja 5, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru dne 9. 4. 2014