Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

VL 92634/2013 Os-2759/14 , Stran 1643
VL 92634/2013 Os-2759/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik po odvetnici Alenki Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Denisu Sturm, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Dragica Kuhelj, Dalmatinova 10, Ljubljana, zaradi izterjave 513,48 EUR, sklenilo: dolžniku Denisu Sturm, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Kuhelj Dragica, Dalmatinova 10, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 5. 2014