Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Pg 4085/2012-XII Os-2390/14 , Stran 1642
Pg 4085/2012-XII Os-2390/14
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Vanji Klavora, v pravdnem postopku tožeče stranke SKB Leasing d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa Aleš Pegan, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko Renova Express d.o.o., Prežihova ulica 19, Domžale (sedaj tožena stranka Jurček Dolenc 1160N Vermont Ave, Kalifornija, US 90029 Los Angeles, ZDA) zaradi plačila 20.250,27 EUR s pripadki, dne 31. marca 2014 sklenilo: za začasno zastopnico tožene stranke se postavi odvetnica Anja Lamut, Pražakova ulica 10, Ljubljana. Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 31. 3. 2014