Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

N 298/2013-23 Os-2370/14 , Stran 1642
N 298/2013-23 Os-2370/14
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št. N 298/2013 z dne 16. 4. 2014 nasprotnemu udeležencu Željku Radiću, neznanega prebivališča, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Jelko Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP. Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega udeleženca v nepravdnem postopku pred Okrožnim sodiščem v Kranju N 298/2013 vse dotlej, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju dne 18. 4. 2014