Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

P 77/2014 Os-2694/14 , Stran 1642
P 77/2014 Os-2694/14
Okrožno sodišče v Celju je po okrožni sodnici Carmen Kus, v pravdni zadevi tožeče stranke Barbare Šprajc, Bukovje 37, Gorica pri Slivnici, ki jo zastopa mag. Igor Karlovšek, odvetnik v Celju, zoper toženo stranko Nihad Bešić, Regentova ul. 9, Maribor, zaradi plačila 22.000,00 EUR s pp, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 6. 5. 2014 sklenilo: Toženi stranki Bešić Nihadu se postavi začasni zastopnik odvetnik Matjaž Klep, Gledališka ul. 2, Celje. Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v postopku dokler tožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika. O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti pristojen Center za socialno delo.
Okrožno sodišče v Celju dne 6. 5. 2014