Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

N 29/2013 Os-2755/14 , Stran 1641
N 29/2013 Os-2755/14
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Bojana Božič Ziherl, Kosovelova 14, Ljubljana, 2. Matevž Rostaher, Maistrova ulica 9, Maribor, 3. Peter Cimerman, Maistrova ulica 14, Maribor, 4. Vilena Leira Rossa Esperanca, Gregorčičeva ulica 5, Maribor, 5. Vera Kovačević, Svetinci 42, Desternik, 6. Ivana Breznik, Maistrova ulica 9a, Maribor, 7. Gabrijela Gruden, Maistrova ulica 9a, Maribor, ki jih zastopa Agencija Etažna, Jožica Rebrc s.p., Cizljeva ulica 5, Maribor in priglasitelja Marjana Kojakovića, Jadranska ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa Agencija Etažna, Jožica Rebrc s.p., Cizljeva ulica 5, Maribor, zoper nasprotno udeleženko: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, za vpis lastninske pravice v korist predlagatelja Matevža Rostaherja na posameznem delu št. 657-855-2, v stavbi z naslovom Maribor, Maistrova ul. 9 in 9a, dne 3. 6. 2014 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajne pogodbe z dne 4. 10. 1989, sklenjene med prodajalcem Občino Maribor - Rotovž po pooblaščeni organizaciji DO Staninvest Maribor p.o., ki ga je zastopa direktor Ivan Marinšek in kupcem Francem Rostaherjem, Maistrova 9, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal štirisobno stanovanje s pritiklinami v Maistrovi 9/I v Mariboru, v stanovanjski hiši, ležeči na parc. št. 964, vl. št. 651, k.o. Maribor - Grad in na prodanem stanovanju dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 3. 6. 2014