Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

N 148/2010-107 Os-2793/14 , Stran 1640
N 148/2010-107 Os-2793/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Gorazd Rože, Mlinska pot 4, Ljubljana, 2. Mojca Marc, Mlinska pot 4, Ljubljana, 3. Dragomir Virant, Mlinska pot 4, Ljubljana, 4. Marjana Virant, Mlinska pot 4, Ljubljana, 5. Rajko Trunk, Mlinska pot 4, Ljubljana, 6. Breda Trunk, Mlinska pot 4, Ljubljana, 7. Tomasz Bogdan Wieczorek, Polanškova 40, Ljubljana, 8. Mojca Krpotić Wieczorek, Polanškova 40, Ljubljana, 9. Evald Flisar, Suhadolčanova 64, Ljubljana, 10. Peter Korenčan, Mlinska pot 4, Ljubljana, 11. Fani Korenčan Knaus, Mlinska pot 4, Ljubljana, 12. Stanislav Lakner, Mlinska pot 4, Ljubljana, 13. Prebil Consulting d.o.o., Milčetova pot 25, Ljubljana, 14. Boris Eržen, Mlinska pot 6, Ljubljana, 15. Draga Eržen, Mlinska pot 6, Ljubljana, 16. Miroslav Halilovič, Polanškova 23, Ljubljana, 17. Jerica Halilovič, Polanškova 23, Ljubljana, 18. Srečo Pestotnik, Mlinska pot 6, Ljubljana, 19. Martina Pestotnik, Mlinska pot 6, Ljubljana, 20. Branko Čibej, Mlinska pot 6, Ljubljana, 21. Alenka Čibej, Mlinska pot 6, Ljubljana, 22. Sergij Mozetič, Mlinska pot 6, Ljubljana, 23. Janja Mozetič Lipušček, Mlinska pot 6, Ljubljana, 24. Dejan Cedilnik, Mlinska pot 6, Ljubljana, 25. Maja Plohl Cedilnik, Mlinska pot 6, Ljubljana, 26. Borut Mahnič, Ponova vas 77, Grosuplje, 27. Gojka Jekoš Mahnič, Ponova vas 77, Grosuplje, 28. Jurij Martinčič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 29. Jožica Lilič Martinčič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 30. Alojz Osrajnik, Mlinska pot 8, Ljubljana, 31. Savka Osmak, Mlinska pot 8, Ljubljana, 32. Tone Pirnat, Mlinska pot 8, Ljubljana, 33. Brigita Pirnat, Mlinska pot 8, Ljubljana, 34. Peter Čamernik, Mlinska pot 8, Ljubljana, 35. Valerija Čamernik, Mlinska pot 8, Ljubljana, 36. Bojan Koderman, Mlinska pot 8, Ljubljana, 37. Marjetka Koderman, Mlinska pot 8, Ljubljana, 38. Gregor Meglič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 39. Maja Meglič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 40. Andreja Črnak Meglič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 41. Marjan Štrus, Mlinska pot 8, Ljubljana, 42. Marija Štrus, Mlinska pot 8, Ljubljana, 43. Andrej Podrepšek, Mlinska pot 8, Ljubljana, 44. Rok Tomažinčič, Mlinska pot 4, Ljubljana, 45. Jelica Zdolšek, Mlinska pot 4, Ljubljana, ki jih vse zastopa Mateja Maček, odvetnica v Ljubljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Jelka Dolinar, Selanova ulica 23, Ljubljana, ki jo zastopa Vasja Jesenko, odvetnik v Ljubljani, 2. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 3. Rok Tomažinčič, Mlinska pot 4, Ljubljana, in 4. Jelica Zdolšek, Mlinska pot 4, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, dne 6. 6. 2014 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. BS 111/1, BS 112/1 150/83 z dne 9. 8. 1983 sklenjene med prodajalcem: SGP „Slovenija ceste Tehnika Obnova“ n.sol.o. Ljubljana, po pooblastilu Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa direktor TOZD-a Bajt Slavko, dipl. ing. arh., ter kupcem: Andrej Podrepšek, in sicer glede stanovanja št. 24, na podstrešju stanovanjskega objekta B-53, na naslovu Mlinska pot 4, 6 in 8, Ljubljana – Črnuče – Ljubljana v skupni izmeri 64,20 m2. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 6. 2014