Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

In 444/2013 Os-4318/13 , Stran 1639
In 444/2013 Os-4318/13
Izvršitelj Goran Ivkovič, dipl. iur., Breznikova 15, 1230 Domžale, je dne 10. 9. 2013, s pričetkom ob 10. uri v zadevi Okrajno sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, Maribor, zoper dolžnika Vesno Selinšek in Alaga Ajdinović, oba Tržaška 28, Vrhnika, za upnika BKS Bank AG, Dunajska c. 161, Ljubljana, v kraju Tržaška 38, Vrhnika, pri dolžniku opravil rubež nepremičnine: nepremičnina, ki ni vpisana v ZK: stanovanje št. 5, v izmeri 23,55 m2, s pripadajočo kletjo, v izmeri 5,80 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu: Kettejeva ul. 7, Maribor, na parc. št. 1273, k.o. Tabor, v lasti Vesne Selinšek do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 19. 11. 2013