Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Št. 168.1-629/14 Ob-2907/14 , Stran 1630
Št. 168.1-629/14 Ob-2907/14
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Tovorni promet d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo. Vrsta posla: neuporabnega materiala. Lokacija: – SŽ – VIT Ljubljana, d.o.o., lokacija Ptuj, – različne lokacije po Sloveniji (negibne zaloge). Predmet prodaje obsega: – cca 110 t neuporabnega železa (monobloki, kolesne dvojice, osi kolesnih dvojic …), – negibne zaloge, odpisane v letu 2013 (po priloženem seznamu). Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 24.750,00 EUR brez DDV. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 16. 7. 2014 ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Služba za nabavo in investicije (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/291-46-34.
Slovenske železnice, d.o.o.