Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Ob-2933/14 , Stran 1610
Ob-2933/14
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 29/06) objavljamo
razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje strokovne šole
za program strojništvo za naslednji predmetni področji: – Priprava in vodenje proizvodnje, – Računalniško podprta proizvodnja. Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13) ter z 92. in 96. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11) bo naziv predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede: – delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj, – vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 1/09 – Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole), – izobrazbe – (Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju- Uradni list RS, št. 35/11). Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10 dneh na naslov: Šolski center Postojna, Višja strokovna šola, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom prijava na razpis.
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola