Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Ob-2914/14 , Stran 1605
Ob-2914/14
Na podlagi 15. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, Uradni list RS, št. 96/05 z dne 28. 10. 2005 in ZRTVS-1A, 9/14 z dne 5. 2. 2014) in 8. ter 9. člena Statuta javnega zavoda radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 9/012), naročnik – Regionalni RTV center Koper-Capodistria objavlja
razpis
za oddajo prostorov internega bifeja
Predmet razpisa je oddaja prostorov internega bifeja v najem, za zagotovitev prehrane zaposlenih in gostov RTV Slovenija. Prostori se nahajajo v kleti Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria (Ulica OF 15, 6000 Koper). Velikost razpoložljivega prostora je 63 m2, nahaja se pod recepcijo in avlo objekta Radia Koper-Capodistria. Vhod v bife je iz notranjosti objekta Radia (hodnik pred dvigalom) in iz dvorišča (za recepcijo Radia). Osebje bifeja ima ločen stranski vhod. RTV Slovenija zagotavlja najemniku dostop neposredno do vhoda v bife in eno parkirno mesto. Naročnik nudi v uporabo opremo, ki je vgrajena (električna in vodovodna napeljava, sistem prezračevanja, hlajenja in ogrevanja, razsvetljava, točilni pult in kuhinjska oprema v celoti). Stroške porabe energentov (elektrike, vode), ki se bodo mesečno obračunavali, krije ponudnik (ti stroški niso vključeni v najemnino). Ponudnik bo moral zagotoviti primerno opremljenost jedilnice (mize, stoli, prti, aranžmaji) in jedilni servis (krožniki, kozarci, jedilni pribor). Ponudnik bo moral zagotovi čiščenje prostorov bifeja in sam kriti stroške. Odpadki se zbirajo ločeno, stroški bodo bremenili ponudnika. Pogoji za prijavo na razpis: – Delovni čas bifeja je od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure. Ob sobotah in nedeljah je bife praviloma zaprt, razen v primerih posebnega dogovora. Vsaka sprememba delovnega časa mora biti vnaprej dogovorjena. Ponudnik gostinskih storitev mora zagotoviti hrano med 10. in 15. uro. – Ponudnik mora zagotoviti vsaj tri menije na dan in sicer mesni, ribji in vegetarijanski, vsak od teh mora zajemati juho oziroma predjed, glavno jed in solato. Nadalje mora ponudnik zagotoviti tri različne malice (samo glavna jed). Možnost naročila za reprezentanco in dodatna ponudba (rogljički, sendviči idr.) bo predmet dogovora. – Ponudnik mora zagotoviti možnost plačila z gotovino in kartično plačilo. V prostorih Radia in Televizije Regionalnega RTV centra že obstaja ponudba iz avtomatov (sendvičev, kave, pijače ...), kar bo ostalo tudi po oddaji internega bifeja v najem. Ogled prostorov bo možen vsak delovni dan od 7. 7. 2014 do 18. 7. 2014, med 8. in 11. uro, po najmanj enodnevni predhodni najavi na tel. 05/ 668-54-85. Zainteresirani ponudniki naj oddajo svoje ponudbe, v katerih s svojo izjavo potrdijo, da izpolnjujejo naročnikove pogoje. V ponudbi naj bodo navedene tudi okvirne cene za najemnino, ki so jo pripravljeni ponuditi. Ponudniki naj predložijo tudi svoje predloge za cene menijev. Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na naslov: Regionalni RTV center Koper-Capodistria, Ulica OF 15, 6000 Koper, s pripisom: »Ne odpiraj – Za razpis – Ponudba za oddajo internega bifeja«. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika. Ponudbe morajo prispeti v vložišče Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria do dne 21. 7. 2014, najkasneje do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. Naročnik bo vse ponudbe pregledal, in če bo potrebno, od ponudnikov pridobil še dodatne informacije. Po preučitvi dokumentacije in morebitnih dodatnih informacij, bo naročnik najprimernejše ponudnike povabil na pogovor in jih nato pozval k oddaji končne ponudbe.
Regionalni RTV center Koper-Capodistria