Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

, Stran 1405
Drugo preklicujejo
Eržen Vanja, Turjaško naselje 5, Kočevje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004301001, izdal Cetis d.d. gnz-333671 Feuš Stanko, Užiška 3a, Ljutomer, voznikove kartice št. 1070500019596000, izdal Cetis d.d. gny-333672 Glumac Daniel, Pijava Gorica, Cesta na Drenik 22, Škofljica, izkaznica za nepremičninskega posrednika, št. 0136801354, izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. gnb-333695 Jevšenak Josip, Ulica pod gozdom 28, Trzin, preklic izkaznice za nepremičninskega posrednika, št. 0002900034, izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. gnu-333676 Kovačič Ivan, Ješetova 36, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011938005, izdal Cetis, d.d. gnp-333681 KSP Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, Ljutomer, G0004646/00088/781/004, za vozilo mercedez benz, 1824 L, registrska številka MS H2-865. gne-333667 Marjanović Saša, Preglov trg 4, Ljubljana, voznikovo kartico, številka 012001842. gnc-333694 Muminović Osman, Romane Floridane 26, Buzet, 52420 Buzet, Hrvaška, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017185004, izdal Cetis d.d. gnq-333680 Popovič Zlatko, Birčna vas 12, Novo mesto, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500037010000, izdal Cetis, d.d. gnd-333693 Pugelj Marjan, Celovška cesta 195, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001117001, izdal Cetis, d.d. gni-333688 Stare Brina, Bregarjeva 45, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41080121, izdala Univerza v Ljubljani. gnh-333664 Sylaj Arben, Petkovac 65C, Rovte, Certifikat NPK - Izvajalec zidanja in ometavanja, izdan 13. 5. 2011, št. 64138, izdal Center za poslovno usposabljanja, Ljubljana. gnn-333683 Trajčev Ruse, Stara Loka 10, Škofja Loka, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033122000, izdal Cetis, d.d. gnh-333689 Trunk Robert, Imeno 73, Podčetrtek, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008045001, izdal Cetis d.d. gnr-333679 Vojić Nedžad, Škofja vas 40B, Škofja vas, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006064005, izdajatelj Cetis d.d. gnf-333666

AAA Zlata odličnost