Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

II D 2054/2013 Os-2267/14 , Stran 1403
II D 2054/2013 Os-2267/14
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. II D 2054/2013 v teku zapuščinski postopek po: pok. Aini Kosovel, rojeni dne 18. 5. 1931, umrli dne 19. 7. 2013, nazadnje stanujoči na naslovu Gorazdova ulica 2, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije. Zapustnica ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnica je bila ob smrti samska in potomcev ni imela. Starša sta že pokojna, umrla sta pred zapustnico. Zapustnica bratov in sester ni imela. Prav tako so že pokojni vsi zapustničini stari starši. Oče zapustnice je bil Stanko Kosovel in je imel brata Srečka Kosovela in sestre Karmelo Kosovel, Tončko Kosovel ter Anico Kosovel, ki so vsi že pokojni, umrli so pred zapustnico in potomcev niso zapustili. Mati zapustnice je bila Franja Kosovel in je imela sestro, ki je živela v ZDA in je zapustila dva otroka, vsi so že pokojni, umrli so pred zapustnico. Sodišču tako ni znan nihče od dedičev po zapustnici. Podatke o zapustničinih dedičih sodišče potrebuje zaradi izvedbe zapuščinskega postopka. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na sodni deski in na spletni strani sodišča ter v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter izdalo sklep dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 1. 4. 2014

AAA Zlata odličnost