Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

VL 40823/2014 Os-2432/14 , Stran 1402
VL 40823/2014 Os-2432/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, Slovenske Konjice, ki ga zastopa zak. zast. Tomaž Rihtaršič, po odv. Velimir Cugmas, Liptovska 6a, Slovenske Konjice, proti dolžnici Valeriji Veršič, Mestni trg 1, Slovenske Konjice, ki jo zastopa zak. zast. odv. začasni zastopnik Iztok Brumec, Mestni trg 7, Slovenske Konjice, zaradi izterjave 900,35 EUR, sklenilo: dolžnici Valeriji Veršič, Mestni trg 1, Slovenske Konjice, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Brumec Iztok, Mestni trg 1, Slovenske Konjice. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 5. 2014

AAA Zlata odličnost