Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

VL 3312/2013 Os-2415/14 , Stran 1402
VL 3312/2013 Os-2415/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol, slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec, Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku: Petar Bušić, Velebitska 145, Split, Hrvaška, ki ga zastopa zač. zast. odv. Monika Mavsar, Lucija, Obala 114, Portorož, zaradi izterjave 1.740,39 EUR, sklenilo: dolžniku Petar Bušić, Velebitska 145, Split, Hrvaška, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Monika Mavsar, Lucija, Obala 114, Portorož. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 2. 2014

AAA Zlata odličnost