Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

VL 43142/2013 Os-2375/14 , Stran 1402
VL 43142/2013 Os-2375/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor delniška zavarovalna družba, Cankarjeva ulica 003, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku Draganu Raguž, Ruska ulica 6, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Tina Kramer (zač. zast.), Slomškova ulica 4, Ljubljana, zaradi izterjave 10.640,69 EUR, sklenilo: dolžniku Draganu Raguž, Ruska ulica 6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tina Kramer, Slomškova ulica 4, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 4. 2014

AAA Zlata odličnost