Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

VL 3276/2014 Os-2373/14 , Stran 1402
VL 3276/2014 Os-2373/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor delniška zavarovalna družba, Cankarjeva ulica 003, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku Marku Galu Simonchich, Ulica Petra Hektorovića 2, Hrvatska, ki ga zastopa odv. zač. zast. Barbara Elora Kovič, Štefanova 12, Ljubljana, zaradi izterjave 864,27 EUR, sklenilo: dolžniku Marku Galu Simonchich, Ulica Petra Hektorovića 2, Hrvatska se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Barbara Elora Kovič, Štefanova 12, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 3. 2014

AAA Zlata odličnost