Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

VL 213193/2013 Os-2344/14 , Stran 1402
VL 213193/2013 Os-2344/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti dolžniku Žigi Schmidt, Smetanova ulica 34, Maribor, ki ga zastopa odv. Vovšek Andrej, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor – dostava, zaradi izterjave 772,57 EUR, sklenilo: dolžniku Žigi Schmidt, Smetanova ulica 34, Maribor se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Vovšek Andrej. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 3. 2014

AAA Zlata odličnost