Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

N 16/2011 Os-2337/14 , Stran 1401
N 16/2011 Os-2337/14
Okrajno sodišče v Radovljici oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dveh notarsko overjenih izjav: Jonete Dakskobler, Vrhovci c. XIX/18, Ljubljana in Mateje Dermastja, Veliko Mlačevo 6F, Grosuplje, ki nadomeščata kupoprodajno pogodbo št. 23 z dne 27. 7. 1984, sklenjeno med Planum investicijski razvojni center TOZD Inženiring Radovljica, kot prodajalcem in Hermes d.o.o., Ljubljana, kot kupcem, za posamezni del 2200-584-27, stanovanje na Letoviški 8, na Bohinjski Bistrici. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Marte Stare, Letoviška ul. 8, Bohinjska Bistrica. Sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Radovljici dne 16. 4. 2014

AAA Zlata odličnost