Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

SV 270/2014 Ob-2502/14 , Stran 1400
SV 270/2014 Ob-2502/14
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz Lenarta, opravilna številka Sv 270/2014 z dne 14. 5. 2015, je bilo enosobno stanovanje št. 3, v skupni izmeri 42,13 m2, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo, v II. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Partizanska cesta 23, Maribor, stoječe na parc. 1158/1, k.o. Maribor Grad, last zastaviteljice Cajlinger Sonje, rojene 6. 5. 1973, stanujoče Rošpoh 135A, 2351 Kamnica, zastavljeno v korist upnika Jarc Branka, rojenega 2. 1. 1963, stanujočega Radvanjska cesta 14C, 2000 Maribor, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 25.000,00 EUR s pripadki, kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma o zavarovanju kredita.

AAA Zlata odličnost