Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Ob-2498/14 , Stran 1386
Ob-2498/14
Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, na podlagi sklepa 30. seje skupščine družbe Hydrovod d.o.o. z dne 17. 3. 2014 in 20. člena Družbene pogodbe, razpisuje delovno mesto direktorja m/ž. Kandidati(ke) morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati tudi sledeče pogoje: – visoka ali univerzitetna izobrazbo tehnične smeri, – vsaj pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj štiri leta na vodilnih delovnih mestih. Prijavi je potrebno priložiti: – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, – dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (nekaznovanost, izobrazba, delovne izkušnje), – program razvoja podjetja v naslednjih petih letih. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati s priporočeno pošiljko na naslov: Hydrovod d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, v roku deset dni od objave razpisa. Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti z oznako Ne odpiraj – razpis. Direktorja javnega podjetja imenuje skupščina. Mandat traja pet let, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po odločitvi skupščine.
Hydrovod d.o.o.

AAA Zlata odličnost