Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Ob-2514/14 , Stran 1361
Ob-2514/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in Letnega programa kulture Občine Tolmin za leto 2014, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji, dne 27. 3. 2014, objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev iz sredstev proračuna Občine Tolmin v letu 2014
Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin. 1. Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev: – redna dejavnost. Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost, filmska dejavnost, intermedijska dejavnost. 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost znaša 58.205,22 EUR. 3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin (http://www.tolmin.si-objave-razpisi) in ZKD Tolmin http://zkd-tolmin.si-razpisi, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v prostorih Zavoda KŠM in Zveze kulturnih društev Tolmin, Trg maršala Tita 8, 5220 Tolmin (Špela Mrak ali Metka Ivančič). 4. Razpisni rok in predložitev prijav Javni razpis se zaključi 5. 6. 2014. Prijavitelji morajo izpolnjeno razpisno dokumentacijo v zaprti ovojnici, z oznako »Razpis«, poslati najkasneje do 5. 6. 2014 do 17. ure priporočeno po pošti na naslov: Zavod KŠM Tolmin, Dijaška 12/C, 5220 Tolmin ali osebno oddati v prostorih Zavoda KŠM Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin. 5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v tekočem letu 2014.
Občina Tolmin

AAA Zlata odličnost