Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

, Stran 997
Drugo preklicujejo
APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje, licenco Skupnosti-E005866. gnb-333345 Avtoprevoznik – Zvonko Pavlič s.p., Kladje nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, številka 320/T001584, za državo Hrvaško, oznaka države 191/11. gnd-333368 Avtoprevoznik – Zvonko Pavlič s.p., Kladje nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, številka 4171/T015171, za državo Hrvaško, oznaka države 191/11. gnc-333369 Baša Marko, Stritarjeva 32, Ilirska Bistrica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015152001, izdajatelj Cetis d.d. gnp-333356 Buntić Moma, Delavska cesta 4, Šenčur, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008814004, izdal Cetis Celje. gnq-333355 Cerovšek Matjaž, Spodnje Pijavško 10, Krško, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008135001, izdajatelj Cetis d.d. gnz-333371 ERSA d.o.o., Prvomajska ulica 13, Ljubljana, licenco za vozilo mercedes actros (registrska številka LJ BG-406), št. GE006523/06843, izdala GZS. gni-333342 Gašič Robert, Budičinova ulica 6, Koper – Capodistria, preklic digitalne tahografske kartice, št. 107050003259000, izdajatelj Cetis, objavljenega v Ur. l. RS, št. 18/14, pod oznako GNW-333299. gnu-333351 Gašič Robert, Budičinova ulica 6, Koper – Capodistria, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032559000, izdajatelj Cetis d.d. gnt-333352 Huso Bošnjak, Ulica Tončka Dežmana 8, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033011000, izdajatelj Cetis d.d. gne-333367 Kavaš Tomislav, Gabrovica pri Črnem Kalu 34A, Črni Kal, digitalno tahografsko kartico, št. 107050003963001, izdajatelj Cetis d.d. gnv-333350 Kršlin Zdravko, Nova vas pri Mokricah 23, Brežice, dovolilnici za mednarodni transport za Ukrajino/tranzit, št. 3306027, in Rusijo, št. 1062234, izdani leta 2013. gng-333365 LA-KOMA d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, dovolilnico za Belorusijo, 112/01, št. 4287894. gnh-333343 Leš Krešo, Zagrebačka 2, Stubičke Toplice, Hrvaška, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017070004, izdajatelj Cetis d.d. gnw-333349 Nikolić Monika, Topniška ulica 58A, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18121454, izdala Filozofska fakulteta. gnh-333364 Omanović Amel, Pot na Rakovo Jelšo 351, Ljubljana, certifikat NPK – Izvajalec zidanja in ometavanja, številka 611, izdal Center za poslovno usposabljanje, 15. 3. 2008. gni-333363 Ostrožnik Luka, Celovška ulica 11, Celje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, veljavno od marca 2004, izdajateljica Splošna bolnišnica Celje, izdano leta 2004. gno-333357 Pečar Anže, Raskovec 4, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 63050071, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnb-333370 Pevec Maša, Papirniška 4, Krško, listino o študijskem programu za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, izdajateljica Filozofska fakulteta, izdana leta 2009. gnf-333341 Slapšak Štefanija, Zgornja Rečica 46A, Laško, potrdilo o strokovni usposobljenosti, veljavno od 4. 10. 1994, izdajateljica GZS Združenje trgovcev mesta Ljubljana, številka 1198-768/94, izdano 4. 10. 1994. gnf-333366 Slokar Daša, Lokavec 163, Ajdovščina, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Veno Pilon, Ajdovščina, št. 000 609 0158. gnr-333354