Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

N 76/2013 Os-1747/14 , Stran 996
N 76/2013 Os-1747/14
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Mojca Jedlovčnik, Drska 32, Novo mesto, 2. Matija Murn, Ulica Mirana Jarca 37, Novo mesto, ki ju zastopa odvetnica Majda Štrasner iz Novega mesta, zoper nasprotnega udeleženca Bogomira Murn, Šukljetova 6, Novo mesto, ki ga zastopa skrbnica za posebni primer Majda Ana Kristan, zaradi razglasitve pogrešanega Bogomira Murna za mrtvega, izdaja naslednji oklic: poziva se Bogomir Murn, nazadnje stanujoč Šukljetova 6, Novo mesto, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva objave tega oklica. Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče obravnavo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu dne 5. 3. 2014