Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

N 108/2012 Os-1828/14 , Stran 996
N 108/2012 Os-1828/14
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Alenki Gerk Ljubič, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Albina Primožič, Ravne 17, Sveti Anton, zoper nasprotnega udeleženca Justa Markončič, z zadnjim znanim prebivališčem Zanigrad št. 8, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku dne 26. 2. 2014, dne 10. 3. 2014, sklenilo: uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Justa Markončiča, roj. dne 13. 1. 1918, v Zanigradu 8, z zadnjim znanim prebivališčem Zanigrad št. 8, za mrtvega. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 10. 3. 2014