Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

D 116/2013 Os-1039/14 , Stran 995
D 116/2013 Os-1039/14
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojni Neži Kolenc, rojeni 16. 1. 1921, državljanki Republike Slovenije, vdovi, nazadnje stanujoči Dobrina 53, Loka pri Žusmu, umrli dne 6. 5. 2013. Dedinja prvega dednega reda Marija Zalokar se je odpovedala dediščini. Sodišču znana dediča drugega dednega reda, Cvetko Hladin in Friderik Budna, sta se prav tako odpovedala dediščini. Ostali dediči sodišču niso znani, zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, priglasijo sodišču. Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Šentjurju dne 5. 12. 2013