Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

D 55/2014 Os-1417/14 , Stran 995
D 55/2014 Os-1417/14
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Mariju Spetiču, rojenem 29. 3. 1942, državljanu Slovenije, ki je umrl dne 26. 9. 2012, z zadnjim stalnim prebivališčem Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana. Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani dne 6. 2. 2014