Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

D 169/2013 Os-1456/14 , Stran 995
D 169/2013 Os-1456/14
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Miroslavu Oštirju, rojenem 20. 1. 1954, samskem, nazadnje bivajočem v Portorožu, Šentjane 43, in umrlem dne 30. 4. 2013. Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino predstavljajo nepremičnine s parc. št. 634/6, 634/4, 634/5, vse tri k.o. Portorož, v deležu dveh osmin (2/8) ter nepremičnine s parc. št. 715/2, 629/8, ter posamezni del št. 1 v stavbi št. 6222, vse k.o. Portorož, do celote. Za začasnega skrbnika zapuščine je postavljen odvetnik Igor Cek iz Kopra. Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu dne 27. 1. 2014