Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

D D 360/2013 Os-1903/14 , Stran 994
D D 360/2013 Os-1903/14
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Heleni Kaplja, rojena 2. 8. 1894, umrla 12. 3. 1988, nazadnje stanujoča Šaranovičeva 41, Domžale, za denacionalizirano premoženje, ki je bilo zapustnici vrnjeno na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji Upravne enote Domžale, št. 32100-256/93-24161 z dne 19. 9. 2007, v zvezi s popravnim sklepom, št. 32100-256/93-24161 z dne 8. 10. 2007. Po doslej zbranih podatkih bi prišli v poštev med drugimi za dedovanje na podlagi zakona po pokojni Heleni Kaplji tudi neznani dediči pokojnih dedičev, in sicer Cecilije Štefančič, umrle 26. 4. 1952 v ZDA, in dediča Vinka Kaplje, umrlega 1974 leta v ZDA. Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki menijo, da imajo kot dediči pokojnih dedičev Cecilije Štefančič in Vinka Kaplja pravico dedovati denacionalizirano premoženje, da se v roku 1 leta po objave tega oklica, prijavijo sodišču kot dediči. Po preteku oklicnega roka, bo razpisana zapuščinska obravnava in zadeva zaključena v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah dne 17. 3. 2014