Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

D 158/2013 Os-1831/14 , Stran 994
D 158/2013 Os-1831/14
Graham Alan Pearson, nazadnje stanujoč Stara Gora 49a, Semič, je dne 11. 6. 2013 umrl in ni zapustil oporoke. Do dediščine ima-jo pravico neznani in neznano kje bivajoči dediči. Ker sodišču ni znano njegovo – njihovo prebivališče, naj se priglasi-jo sodišču v enem letu od objave oklica na spletni strani in na oglasni deski sodišča. Dediču-em sta postavljena za skrbnika Ranko Duvnjak, Vajdova ulica 8, Semič, in odvetnica Jasna Simčič, Dalmatinova ulica 1, Novo mesto. Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenih skrbnikov in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 27. 2. 2014