Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

D 292/2013 Os-3207/13 , Stran 994
D 292/2013 Os-3207/13
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Stanislavi Mariji Travner, rojeni 19. 11. 1925, upokojenki, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 23. 3. 2013, nazadnje stanujoči Čopova ulica 13, Celje. Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je vdova, živela je v izvenzakonski skupnosti, potomcev pa ni imela, zato bi prišli v poštev dediči II. dednega reda (starši oziroma zapustničini bratje in sestre oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci). Poleg dediča, Branka Milosti, zapustničinega izvenzakonskega partnerja, bi v konkretnem primeru po zakonu prišli v poštev potomci po pokojnem zap. bratu, s podatki katerih pa sodišče ne razpolaga. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju dne 26. 6. 2013