Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

D 322/2013 Os-3111/13 , Stran 993
D 322/2013 Os-3111/13
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Mariji Nagel, hčeri Janeza, rojeni 23. 6. 1923, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 19. 4. 2013, nazadnje stanujoči Letnerjeva ulica 1, Celje. Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je vdova, potomcev pa ni imela, zato bi prišli v poštev dediči II. dednega reda (starši oziroma zapustničini bratje in sestre oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci). Kot dediči bi v konkretnem primeru po zakonu prišli v poštev zapustničina sestra Angela Mastnak, nečaki po pokojni zap. sestri Pavli Golčer (Milica Kugler, Ivan Pogladič, Drago Golčer ter Franci Golčer in Milan Pogladič, vendar z njunimi podatki sodišče ne razpolaga) in potomci po pokojnih zap. bratih, s podatki katerih sodišče ne razpolaga. Po sodišču znanih podatkih pokojna zap. sestra Katika nadaljnjih potomcev ni zapustila. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju dne 18. 6. 2013