Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

In 133/2012 Os-1589/14 , Stran 993
In 133/2012 Os-1589/14
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi opr. št. In 133/2012 upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 019, Ljubljana, zoper dolžnika Martinčič Jožeta, Luize Pesjakove ulica 2, Ljubljana, zaradi izterjave 13.833,18 EUR s pripadki, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžniku postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnico Jasno Simčič, Dalmatinova ulica 1, Novo mesto. Začasna zastopnica bo zastopala interese dolžnika v izvršilni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegov naslov oziroma dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu dne 21. 2. 2014