Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

VL 180106/2013 Os-1856/14 , Stran 993
VL 180106/2013 Os-1856/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje, ki ga zastopa odv. Rok Fink, Ljubljanska cesta 6, Celje, proti dolžnici Nini Džumhur, Sodinova ulica 1, Ljubečna, ki jo zastopa odv. zač. zast. Tatjana Majoranc, Prešernova 23, Celje, zaradi izterjave 103,49 EUR, sklenilo: dolžnici Nini Džumhur, Sodinova ulica 1, Ljubečna, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tatjana Majoranc, Prešernova 23, Celje. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 18. 2. 2014