Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

VL 210311/2010 Os-1817/14 , Stran 992
VL 210311/2010 Os-1817/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani, o.p. d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžnici Klavdiji Majdanac, Pejićevi Salaši 50, RS 21000 Novi Sad, Srbija, ki jo zastopa zak. zast. odv. Marko Zorman Sikur (zač. zast.), Vojkovo nabrežje 29a, p.p. 643, Koper - Capodistria, zaradi izterjave 1.001,96 EUR, sklenilo: začasna zastopnica odvetnica Mirjana Dmitrovič, Kettejeva 1, Koper se razreši. Dolžnici Klavdiji Majdanac, Pejičevi Salaši 50, RS 21000 Novi Sad, Srbija se postavi novi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Marko Zorman Sikur, Vojkovo nabrežje 29, p.p. 643, Koper. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 2. 2014