Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

VL 7173/2014 Os-1698/14 , Stran 992
VL 7173/2014 Os-1698/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, proti dolžniku Igorju Lah, Ulica 8. februarja 13 B, Miklavž na Dravskem polju, ki ga zastopa odvetnica mag. Nina Brumen, Meljska cesta 1, Maribor, zaradi izterjave 19.071,60 EUR, sklenilo: dolžniku Igorju Lah, Ulica 8. februarja 13 B Miklavž na Dravskem polju, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Nino Brumen. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 27. 2. 2014