Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

VL 133681/2013 Os-1697/14 , Stran 992
VL 133681/2013 Os-1697/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor delniška zavarovalna družba, Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku Mladenu Babić, Ljubljanska cesta 72, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. odv. Matjaž Markelj, Ljubljanska cesta 80, Domžale, zaradi izterjave 2.787,25 EUR, sklenilo: dolžniku Mladenu Babić, Ljubljanska cesta 72, Domžale, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Markelj Matjaž, Ljubljanska cesta 80, Domžale. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 27. 2. 2014