Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

N 20/2011 Os-1929/14 , Stran 992
N 20/2011 Os-1929/14
Okrajno sodišče v Radovljici oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izgubljene kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Planum investicijsko razvojni center TOZD inženiring Radovljica, kot prodajalcem in Dekorativno tovarno dekorativnih tkanin p.o. Ljubljana, Celovška 280, Ljubljana, kot kupcem, označen s podatki: počitniško stanovanje C 17, I. nadstropje, v objektu Encijan v naselju Zoisova plana na Bohinjski Bistrici, Letoviška 7, parc. št. 157 in 158/1, k.o. Bohinjska Bistrica, v izmeri 25,63 m2, s pripadajočimi skupnimi prostori, ki jo nadomeščata dve notarsko overjeni izjavi lastnikov sosednjih nepremičnin. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Tineta Ogrinca, Povodje 6, Ljubljana. Sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Radovljici dne 12. 3. 2014