Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

N 313/2011 Os-1787/14 , Stran 990
N 313/2011 Os-1787/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljice Marjane Kožar Kutin, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Sergej Simič iz Ljubljane, ob udeležbi: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji iz Ljubljane, 2. SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, 3. UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, 4. Nives Vrhovnik Praznik, Avčinova ulica 10, Ljubljana, 5. Peter Seunig, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki ga zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 6. Jožef Goršič, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki ga zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 7. Majda Marija Goršič, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 8. Tanja Sernec, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 9. Bogdan Lavrič, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki ga zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 10. Milena Lavrič, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa upravnik SP Ljubljana d.d., 11. Miroslava Vode, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa Desires Baškovič, odvetnica v Ljubljani in upravnik SPL Ljubljana d.d., 12. Alojz Briški, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki ga zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 13. Monika Mravljak Tovšak, Šentilj pod Turjakom 81a, Mislinja, 14. Ademaj Imri, Kumrovška 21, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik France Golčič iz Kranja in 15. Ademaj Qemal, Cesta 1. maja 69, Kranj, ki ga zastopa odvetnik France Golčič iz Kranja, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljišča, dne 4. 3. 2014 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: menjalna pogodba z dne 15. 12. 1992 sklenjena med Hafner Vasja, Ig 445, Ig, ter mld. Polona Jager, ki jo kot zakonita zastopnica zastopa mati Nada Pristovnik, obe iz Vrhnike, Na klicu 22B, in sicer glede enosobnega stanovanja št. 6, v pritličju stanovanjske hiše v Ljubljani, Kumrovška 21, v izmeri 42,08 m2. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 3. 2014