Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 278-351/14 Ob-1944/14 , Stran 977
Št. 278-351/14 Ob-1944/14
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo. Vrsta posla: neuporabni material. Lokacija: – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Celje, lokacija Sevnica, – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna, lokacija Postojna, – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, lokacija Ljubljana, – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, lokacija Kranj, – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, lokacija Zalog, – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Maribor, lokacija Pragersko in Maribor, – negibne zaloge se nahajajo na območju Ljubljane. Predmet prodaje obsega: – cca 210 ton neuporabnih tirnic, kretniških delov in DTM (odpadno železo), – negibne zaloge, odpisane v letu 2013 (seznam materiala bo priložen pri navodilu za oblikovanje ponudbe). Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 46.200,00 EUR brez DDV. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 9. 4. 2014, ob 11. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/291-46-34.
SŽ – Infrastruktura d.o.o.