Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 03/2014 Ob-1977/14 , Stran 976
Št. 03/2014 Ob-1977/14
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo: I. V imenik odvetnikov se vpišejo: Obveščamo vas, da se Mitja Zakelšek, rojen 9. 4. 1983 na Ptuju, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, Titova cesta 2a (zaposlen v Odvetniški pisarni Fridl & Hlastec, d.o.o.). Obveščamo vas, da se Bojan Misja, rojen 20. 3. 1959 v Lendavi, z dnem 20. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Lendavi, Mlinska ulica 6/E. Obveščamo vas, da se Barbara Prevolšek Rajić, rojena 31. 10. 1981 v Celju, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Šmarjah pri Jelšah, Rogaška cesta 19 (zaposlena pri odvetnici Romani Prevolšek). Obveščamo vas, da se Zoran Pečnik, rojen 23. 2. 1955 v Ljubljana, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Velenju, Stari trg 2. Obveščamo vas, da se Aleksandra Pavlič, rojena 20. 10. 1977 v Celju, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Slovenskih Konjicah, Oplotniška 1 a (zaposlena pri odvetniku Mateju Nečemerju). Obveščamo vas, da se Matevž Bregar, rojen 17. 9. 1980 v Ljubljani, z dnem 1. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Ajdovščina 4 (zaposlen v Odvetniški družbi Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o.). Obveščamo vas, da se Andreja Urh, rojena 5. 10. 1984 v Kranju, z dnem 11. 2. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Barjanska cesta 3 (zaposlena v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana). Obveščamo vas, da se Sergej Šadl, rojen 6. 3. 1984 v Murski Soboti, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Komenskega ulica 14 (zaposlen v Odvetniški pisarni Mihevc in odvetniki d.o.o.). Obveščamo vas, da se Darinka Pavlica, rojena 9. 12. 1960 v Kopru, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kopru, Vojkovo nabrežje 23. Obveščamo vas, da se Brigita Levičar Praznik, rojena 31. 12. 1976 v Slovenj Gradcu, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Slovenj Gradcu, Meškova ulica 20 (zaposlena v Odvetniški družbi Marčič & Krauberger o.p., d.o.o.). Obveščamo vas, da se Klara Kunovar, rojena 25. 2. 1985 v Ljubljani, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Šmartinska cesta 53. Obveščamo vas, da se Lin Fürst, rojena 16. 3. 1985 na Ptuju, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Župančičeva ulica 8 (zaposlena v Odvetniški pisarni Zaman d.o.o.). Obveščamo vas, da se Tadeja Černivec, rojena 19. 4. 1983 v Ljubljani, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kranju, Likozarjeva ulica 1 (zaposlena pri odvetnici mag. Mateji Likozar Rogelj). Obveščamo vas, da se Monika Car, rojena 10. 1. 1983 v Mariboru, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Murski Soboti, Slomškova 1 (zaposlena pri odvetnici Tanji Koračin Bohar). Obveščamo vas, da se Pavla Bolner Bolarič, rojena 10. 2. 1984 v Mariboru, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Tržaška cesta 118. V zvezi z našim obvestilom z dne 30. 1. 2014 – št. 56/2014, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 21. 2. 2014, o vpisu v imenik odvetnikov odvetnika Domna Krištofa na naslovu: Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana, se popravi naslov odvetniške pisarne, ki pravilno glasi: Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana (in ne Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana). II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo: Obveščamo vas, da se Darja Gabrijelčič, odvetnica iz Ljubljane, Brdnikova ulica 44 (zaposlena v Odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.), z dnem 28. 2. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica. Obveščamo vas, da se Darja Bele, odvetnica iz Radovljice, Kranjska cesta 4, z dnem 28. 2. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnica odvetniške pisarne Darje Bele je Erika Šlibar Mulej, odvetnica v Odvetniški pisarni Šlibar Mulej d.o.o.,Tavčarjeva 21, Kranj. Obveščamo vas, da se Slobodanka Klinc, odvetnica iz Ljubljane, Nazorjeva ulica 12, z dnem 27. 2. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnica odvetniške pisarne Slobodanke Klinc je mag. Gordana Vran, odvetnica iz Ljubljane, Nazorjeva ulica 12. Obveščamo vas, da se mag. Suzana Gale, odvetnica iz Ljubljane, Zagrebška ulica 9 z dnem 7. 3. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica. Prevzemnica odvetniške pisarne mag. Suzane Gale je Špela Mesesnel, odvetnica iz Ljubljane, Peričeva 33. IV. Spremembe Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne enote Celje, številka: 211-27/2014-6 (121105) z dne 29. 1. 2014 spremeni priimek odvetnice Teodore Glušič Terbovc iz Celja, Prešernova 23, v: Teodora Glušič. Obveščamo vas, da Aleš Kaluža, rojen 9. 8. 1980 v Postojni, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 28. 2. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposleni v Odvetniški pisarni Malovrh, Kastivnik, Kaluža d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana. Odvetnik Aleš Kaluža z dnem 1. 3. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem naslovu: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, tel. 01/320-77-82, faks 01/320-77-81. Obveščamo vas, da Tanja Malovrh, rojena 30. 9. 1975 v Novem mestu, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 28. 2. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Malovrh, Kastivnik, Kaluža d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana. Odvetnica Tanja Malovrh z dnem 1. 3. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na istem naslovu: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, tel. 01/320-77-80, faks 01/320-77-81. Obveščamo vas, da Mitja Kastivnik, rojen 4. 8. 1980 v Slovenj Gradcu, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 28. 2. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposleni v Odvetniški pisarni Malovrh, Kastivnik, Kaluža d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana. Odvetnik Mitja Kastivnik z dnem 1. 3. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem naslovu: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, tel. 01/320-77-83, faks 01/320-77-83. Obveščamo vas, da je Luka Zupančič, rojen 15. 4. 1982 v Zagrebu, odvetnik iz Ljubljane, Davčna ulica 1, z dnem 28. 2. 2014 prenehal delovno razmerje v Odvetniški družbi Ilić o.p. d.o.o. in se je z dnem 1. 3. 2014 zaposlil v Odvetniški družbi Vesel & Devjak, d.o.o., o.p., Trg osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je odvetnici Janji Kaluža, roj. 12. 5. 1983 v Kranju z dnem 28. 2. 2014 prenehalo delovno razmerje pri odvetniku Petru Meletu, Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana in se je z dnem 1. 3. 2014 zaposlila v Odvetniški pisarni Peter Mele d.o.o., Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da Nina Fijavž Sirc, rojena 6. 6. 1980 v Celju, odvetnica iz Zreč, z dnem 31. 3. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v pri odvetnici Andreji Zidanšek, Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče. Odvetnica Nina Fijavž Sirc z dnem 1. 4. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Tepanje 28b, 3210 Slovenske Konjice, tel. 08/205-65-56, faks 08/205-65-57. Obveščamo vas, da Tea Mlinar Kovačič, rojena 7. 3. 1979 v Zagrebu, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 31. 3. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v pri odvetniku dr. Blažu Kovačiču Mlinarju, Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana. Odvetnica Tea Mlinar Kovačič z dnem 1. 4. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na istem naslovu: Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, tel. 0599/22-818, faks 0599/24-568. V. Družbe Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Gregorin-Štifter in Gregorin o.p., d.n.o., Ljubljanska cesta 8, 3000 Celje spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Gregorin-Štifter in Gregorin, o.p. d.o.o., Ljubljanska cesta 8, 3000 Celje. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Škerlj in odvetniki, odvetniška pisarna, d.o.o., Novo mesto, Vrhovčeva ulica 1 spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Škerlj, Bobnar, Kolbezen, odvetniška pisarna, d.o.o., Novo mesto, Vrhovčeva ulica 1. Obveščamo vas, da je z dnem 3. 3. 2014 pričela poslovati odvetniška družba, Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o., Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana. VI. Preselitve Obveščamo vas, da Vladimir Slak, odvetnik iz Maribora, z dnem 17. 2. 2014 preseli sedež pisarne z naslova Svetozarevska 15, 2000 Maribor, na novi naslov: Slovenska ulica 37, 2000 Maribor, tel. 02/229-88-20; faks 02/229-88-21. Obveščamo vas, da mag. Branko Čevriz, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 3. 3. 2014 preseli sedež pisarne z naslova Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na novi naslov: Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/200-09-80, faks 01/426-07-11. Obveščamo vas, da je Tatjana Poslek Godec, odvetnica iz Slovenske Bistrice, z dnem 3. 2. 2014 preselila sedež pisarne z naslova Ljubljanska cesta 12, Slovenska Bistrica, na novi naslov: Partizanska ulica 8, 2310 Slovenska Bistrica, tel./faks 02/818-18-26. Obveščamo vas, da je Marjeta Hudovernik, odvetnica iz Kranja, z dnem 1. 3. 2014 preselila sedež pisarne z naslova Likozarjeva ulica 13, Kranj, na novi naslov: Cesta Staneta Žagarja 12, 4000 Kranj, tel. 04/202-00-71, faks 04/202-00-70. Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ljubljana preselila sedež pisarne z naslova Miklošičeva 30, Ljubljana, na novi naslov: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, tel. 01/232-64-65, faks 01/430-12-15. Obveščamo vas, da je Otmar Zapletal, odvetnik iz Maribora preselil sedež pisarne z naslova Vetrinjska ulica 11, 2000 Maribor, na novi naslov: Irgoličeva ulica 10, 2311 Hoče, tel./faks 02/618-17-06. Obveščamo vas, da bo Odvetniška družba Brulc, Gaberščik in Kikelj o.p., d.o.o., Ljubljana z dnem 1. 4. 2014 preselila sedež pisarne z naslova Beethovnova ulica 4, Ljubljana, na novi naslov: Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Ilić o.p.d.o.o., Ljubljana preselila sedež pisarne z naslova Dalmatinova ulica 11, Ljubljana, na novi naslov: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, tel. 059/086-600, faks 059/086-609.
Odvetniška zbornica Slovenije