Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

VL 111474/2012 Os-1680/14 , Stran 815
VL 111474/2012 Os-1680/14
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Silvi Strgar Brežan v izvršilni zadevi upnika Skupnost lastnikov Kaninska vas Bovec, Kaninska vas 7, Bovec, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške pisarne Ivana Makuca v Tolminu, zoper dolžnika Rudolfa Blašković, Kaninska vas 23, Bovec, sedaj neznanega bivališča v tujini, zaradi izterjave zneska 3.012,97 EUR s pripadki, na podlagi določbe prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v izvršilnem postopku uporablja na podlagi določbe 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, dolžniku Rudolfu Blaškoviću postavilo začasno zastopnico Kati Mininčič, odvetnico v Solkanu, Med ogradami 3. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v tej izvršilni zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu dne 26. 2. 2014

AAA Zlata odličnost