Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

VL 193606/2013 Os-1519/14 , Stran 814
VL 193606/2013 Os-1519/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB leasing d.o.o. Ljubljana, Šlandrova ulica 2, Ljubljana -Črnuče, proti dolžniku Mehu Đulić, Dragonja 15, Sečovlje - Sicciole, ki ga zastopa odvetnik začasni zastopnik Niko Varezič, Obala 114, Portorož - Portorose, zaradi izterjave 1.047,08 EUR, sklenilo: dolžniku Mehu Đulić, Dragonja 15, Sečovlje - Sicciole se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Niko Varezič, Obala 114, Portorož. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 22. 1. 2014

AAA Zlata odličnost