Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

N 38/2012 Os-1651/14 , Stran 813
N 38/2012 Os-1651/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Barbari Jan Bufon v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, zoper nasprotna udeleženca: 1. SPL d.d., Frankopanska 18/A, Ljubljana in 2. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane, ob udeležbi Slaviše Mirkovića, Tržaška cesta 47, Ljubljana in ostalih udeležencih, ki jim je sodišče s sklepom dovolilo udeležbo na podlagi dopolnitve predloga z dne 5. 6. 2012, za vzpostavitev etažne lastnine pri večstanovanjski stavbi na naslovu, Tržaška cesta 47 v Ljubljani, z identifikacijsko oznako 1723-2761 izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki: – identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba z dne 19. 3. 1992, opr. št. 0403-S-36/1-1952/92. Predmet pogodbe: dvosobno stanovanje št. 43, v izmeri 57,17 m2 v večstanovanjski stavbi, ki stoji na Tržaški cesti 47 v Ljubljani. ID nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1723-2761-43, – oseba, ki jo je izstavila: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, – oseba, v korist katere je izstavljena: Slaviša Mirković, Tržaška cesta 47, Ljubljana, – podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Slaviša Mirković, Tržaška cesta 47, Ljubljana. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: 1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v njeno korist, 2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine, 3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, 4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 2. 2014

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti