Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 281/14 Ob-1811/14 , Stran 783
Št. 281/14 Ob-1811/14
Svet zavoda Osnovne šole Kozje, Kozje 131, 3260 Kozje, na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji dne 6. 3. 2014 razpisuje delovno mesto za ravnatelja/ravnateljico. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Začetek dela bo 1. 9. 2014. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma mora kandidat/ka ravnateljski izpit opraviti v roku enega leta od začetka mandata – dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (fotokopijo delovne knjižice oziroma izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a) – potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču, tudi izven kraja prebivališča zoper kandidata/ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda OŠ Kozje, Kozje 131, 3260 Kozje z oznako Prijava na razpis ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja šole za mandatno obdobje ter kratek življenjepis. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Kozje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti