Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 16 Ob-1777/14 , Stran 782
Št. 16 Ob-1777/14
Svet Vrtca Ciciban, Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa številka 33 iz 6. seje sveta, ki je bila 27. 2. 2014, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 13. 9. 2014. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – izobrazbi, – nazivu, – opravljenem strokovnem izpitu, – opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja s strani ZPIZ-a), – program vodenja zavoda, – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Ciciban, Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Ciciban, Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti