Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 110-6/2014 Ob-1725/14 , Stran 781
Št. 110-6/2014 Ob-1725/14
Svet Centra za socialno delo Metlika razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPD-ZC, 127/06 – ZJPZ), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr.,41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 ZUPJS in 57/12), 12. člena Statuta Centra za socialno delo Metlika, ter sklepa Sveta Centra za socialno delo Metlika z dne 27. 2. 2014, prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Metlika. Za direktorja/direktorico zavoda je lahko izbran/izbrana kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj in opravljen izpit iz področja socialnega varstva, ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje, – za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Center za socialno delo Metlika, Naselje Borisa Kidriča 5a, 8330 Metlika, z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja«. Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem postopku..
Svet Centra za socialno delo Metlika

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti